Bahasa

Penggunaan Tanda Garis Miring (/) dan Apostrof (') Sesuai EBI

Masih ingat sewaktu di sekolah menengah, tanda garis miring disingkat garing. Ada juga yang membaca atau melafalkan tanda garis miring dengan ucapan setrip. Lantas, bagaimana menurut EBI cara membaca tanda garis miring itu? Tanda Garis Miring (/) merupakan satu di antara lima belas (15) tanda baca yang termuat dalam Keputusan Kepala

Qana
Qana
Edukasi